Ezoterikai atskleidė dar negirdėtus faktus apie kates

Ezoterikai atskleidė dar negirdėtus faktus apie kates

2016 12 16

Katė – vienas iš pačių magiškiausių gyvūnų žemėje. Jos aura tokia didelė, kad apima ne tik konkretų žmogų, bet ir jo šeimą, namus ir teritoriją, kurią katė laiko sava, rašo Roma Vičienė, projekto Mėnesiena: Būrimas kortomis įkūrėja.

Coco

Todėl reikia suprasti, kad, kai ji trinasi į jūsų koją, tai ji ne tik glaustosi, stengdamasi gauti savo, tai reiškia dar ir tai, kad ji dalijasi su jumis savo magine, astraline jėga. Tas, kas tą minutę atstumia katę, sakydamas jai: „eik sau, man ne iki tavęs“, paprasčiausiai atsisako tos teigiamos energijos, kurią ji norėjo jam duoti. Bet sekantį kartą katė tokiam žmogui jau nebeduos dalies savo astralinės jėgos, o, gal būt priešingai, paims jos.

Katė ne tik gina namus nuo piktųjų dvasių, neleisdama joms prasiskverbti į šventą katei teritoriją, bet ir išvaduoja namus nuo jų, jeigu kartais anksčiau tokių buvo. Tai ypač palanku tiems, kas atsikrausto į namus, kuriuose kažkas anksčiau jau gyveno.

Aptikusi namuose piktąją dvasia, katė pradžioje ją stebi, bandydama nuspėti jos ketinimus. Įsitikinusi, kad ši astralinė būtybė grasina jos teritorijai, katė imasi visų bandymų ją išvyti, ištempdama savo energetinį lauką. Jeigu jai tai nepasiseka, ji tarsi „įtraukia“ piktą dvasią į save ir išveda iš namų. Iš čia ir atsirado įvairių tautų mituose motyvai, kai ant katės joja pikta dvasia. Todėl, jeigu jūs matote, kad katė tupi kokioje nors namų vietoje įtempta poza, aiškia kažką stebėdama, žinokite – ten pikta dvasia. Todėl padėkite savo gyvūnui atsikratyti ja. Sukalbėkite virš tos vietos kokią nors maldą ar praveskite apvalymo ritualą. Jeigu jūs nemokate nei vienos maldos ir nežinote jokios maginės apvalymo technikos, tai nors apsmilkykite tą vietą pelynu. Pelynas – labai galingas vaistas išvalantis neigiamą energiją.

Otthilde Blink Arrow

Astraliniai katės gabumai tokie stiprūs, kad ji visai paprastai gali išvyti iš namų vaiduoklį ar astralinį mirusiojo kūną. Dėl tos priežasties magams, pravedant spiritistinį seansą, nerekomenduojama laikyti kambaryje katę. Ji gali išbaidyti astralines būtybes. Nors kai kuriais atvejais katės dalyvavimas kai kuriuose maginiuose ritualuose, priešingai, labai skatinamas. Katės buvimas jus taip pat apgins nuo bet kokio nužiūrėjimo ar pagadinimo. Kalbant su žmogumi, kurį jūs įtariate turint negerus ketinimus, reikia rankose laikyti katę, kaire ranka glostant katės keterą, o dešine – jos uodegą. Tokiu būdu jūs būsite visiškame kontakte su gyvūnu, o jūsų energetiniai laukai susijungs į bendrą grandinę. Tai padės atlaikyti labai stiprų raganos ar mago energetinį smūgį.

Kadangi katės yra kosminės energijos laidininkai, tai jos pritraukia į namus tas energijas, kurios prisidės prie visos šeimos klestėjimo ir gerovės. Katė mėgsta būti tose vietose, kur stiprus energijos srautas, tai yra geopatogeninėse zonose, dažnai išsirinkdama tas vietas, kur daugiausia neigiamos energijos.

Todėl tai žinantys žmonės panaudoja tą gyvūną tam, kad apvalytų namų erdvę nuo neigiamų vibracijų. Tokiu atveju katė, vaizdžiai kalbant, dirba kaip koks „dulkių siurblys“, surinkdama neigiamą energiją ir paversdama ją teigiama.

Galima sakyti kad, jeigu medžiai transformuoja jums kenksmingą anglies dvideginį į deguonį, tai katės atlieka žmogui tą patį darbą, tik energetiniame plane. Tai paremta tuo, kad pačios katės biolaukas turi neigiamą krūvį.

Ne veltui egzistuoja toks paprotys: atsikrausčius į naują gyvenamą vietą reikia visų pirma įleisti katę. Jeigu namas senas, tai katė pasiima visą svetimą neigiamą energetiką, paliktą senų gyventojų. Jeigu namas naujas, tai jis reikalauja „išpirkos“, tai yra stipraus energetinio užtaiso, kurį gali duoti katė.

Orginalų straipsnį rasite čia
Yra laisvų kačiukų